Rewitalizacja centrum Konopisk

Zdjęcia z rewitalizacji centrum Konopisk

konopiska6konopiska5

konopiska4

konopiska3

konopiska2

konopiska1